Grzegorz Grajny

- ur. 23.04.1974 r.
- data imienin: 24 kwietnia

Niesamodzielność:
- upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym
- Zespół Downa

W domach „Betel”:
- od 14.01.2000 r.

Od 2010 r. uczestniczy w zajęciach Świetlicy dla Osób Niepełnosprawnych „Betel” w Częstochowie