Edyta Kacperska

- ur. 10.12.1979 r.
- Data imienin 16 września

Niesamodzielność:
- upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym

Ulubione zajęcia:
- robótki ręczne
- muzyka
- programy telewizyjne

W domach „Betel”:
- od 17.06.1997 r.

Od 2010 r. uczestniczy w zajęciach Świetlicy dla Osób Niepełnosprawnych „Betel” w Częstochowie