Zbigniew Kalamus

- ur. 02.04.1969 r.
- data imienin: 17 marca

Niesamodzielność:
- upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym

Ulubione zajęcia:
- przeglądanie kolorowych czasopism
- słuchanie radia
- spacery i wycieczki

W domach „Betel”:
- od 21.04.1999 r.

Od 2010 r. uczestniczy w zajęciach Świetlicy dla Osób Niepełnosprawnych „Betel” w Częstochowie