Stanisław Pałys

- ur. 10.05.1939 r.
- data imienin: 8 maj

Niesamodzielność:
- upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym

Ulubione zajęcia:
- porządki domowe
- spacery

W domach „Betel”:
- od 15.10.2006 r.

Od 2010 r. uczestniczy w zajęciach Świetlicy dla Osób Niepełnosprawnych „Betel” w Częstochowie