Przemysław Bzdok

- ur. 11.06.1968 r.
- data imienin: 6 lipca

Niesamodzielność:
- upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym

Ulubione zajęcia:
- dmuchanie balonów

W domach „Betel”:
- od 08.06.2013 r.

Od 2013 r. uczestniczy w zajęciach Świetlicy dla Osób Niepełnosprawnych „Betel” w Częstochowie