Wioleta Wieczorek

- ur. 07.09.1990 r.
- Data imienin 29 października

Niesamodzielność:
- upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym
- zaburzenia psychiczne

Ulubione zajęcia:
- programy telewizyjne
- taniec
- zabawa pluszakami

W domach „Betel”:
- od 15.01.2009 r. do 03.2014 r.

Od 2010 r. uczestniczy w zajęciach Świetlicy dla Osób Niepełnosprawnych „Betel” w Częstochowie